DŮLEŽITÁ DATA
Všechny události

Média

Tisková konference

se koná ve čtvrtek 6.11.2014 v 10 hod. v budově Magistrátu hl. m. Prahy,
Mariánské náměstí 2, Praha 1,
vstup z ulice U Radnice, 1. patro, dveře č. 123

Kontaktní osoba:

Ing. Renata Fabelová
tel: 725 793 112
mail: rfabelova@spankovaporadna.cz

Záštitu nad Kongresem převzalo HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, radní doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

 

 

TISKOVÁ KONFERENCE – 6. 11. 2014

NADMĚRNÁ DENNÍ SPAVOST A OBEZITA

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM)

si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci k zahájení XVI. Českého a XI. Česko-Slovenského kongresu spánkové medicíny, který se uskuteční 6. – 8. listopadu 2014 v Praze v Hotelu Pyramida.

KDY: ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 10 hodin

KDE: v Tiskové místnosti (č. 123) Magistrátu Hl. m. Prahy, Mariánské nám., Praha 1, vstup z ulice U Radnice (zadní vchod)

Hlavní body programu:

Představení společnosti – MUDr. Vyskočilová

Nadměrná denní spavost a obezita – představení hlavního tématu kongresu – MUDr. Pretl

Aktivity Společnosti v evropském a celosvětovém měřítku – prof. Nevšímalová, Doc. Ludka

Dotazy novinářů

 

Jako hlavní téma sjezdu byla vybrána nadměrná denní spavost a obezita. Úzká souvislost a vzájemný vztah zmíněných poruch přispívají k rozvoji dalších civilizačních onemocnění – především onemocnění srdce a cév a metabolických poruch včetně diabetu mellitu 2. typu. Jejich včasná diagnostika a léčba pomáhají pacientům zkvalitnit život, zamezují rozvoji následných komplikací, které mohou významně ovlivnit délku života a znamenají i nemalou úsporu léčebných nákladů.

Účast na tiskové konferenci přislíbili:

MUDr. Jana Vyskočilová, předsedkyně ČSVSSM

MUDr. Martin Pretl, Csc., předseda organizačního výboru kongresu

Neurologická ambulance a Spánková poradna, INSPAMED, Praha

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc, Centrum pro poruchy spánku a bdění, neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., Interní kardiologická klinika FN Brno

 

sona_nevsimalova Narkolepsie

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN

65188578
jana_vyskocilova PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU POHLEDEM PNEUMOLOGA

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN

61567467
karel_sonka PORUCHY SPÁNKU POHLEDEM NEUROLOGA

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN

61575959
ondrej_ludka PORUCHY SPÁNKU A KARDIO- VASKULÁRNÍ KOMPLIKACE

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno

61567469
josef_falge Pacient s obstrukční spánkovou apnoí

Ing. Josef Falge
Léčený pacient s obstrukční spánkovou apnoí

61576828
petr_smolik Poruchy spánku pohledem psychiatra

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Centrum pro poruchy spánku, Hradec Králové

61576830
martin_pretl Mikrospánek

MUDr. Martin Pretl, CSc.
Spánková poradna Inspamed, Praha

61574639
sona_nevsimalova (1) DR. ROTH WORLD SLEEP DAY

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN

61557268
jan_klozar Poruchy dýchání ve spánku pohledem otorinolaryngologa

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Motol

62691604