DŮLEŽITÁ DATA
Všechny události

Registrace a ubytování

Registrace probíhá na webu:

Registrace zde

Uzávěrka včasné registrace je 5.9.2014.

Lékař – člen ČSVSSM: 1.300,-Kč do 5. 9. 2014, po termínu 1.800,-Kč.

Lékař – Nečlen ČSVSSM: 1.500,-Kč do 5. 9. 2014, po termínu 2.000,-Kč.

Aktivní účastník: 1.300,-Kč do 5. 9. 2014, po termínu 1.800,-Kč.

Střední zdravotní personál: 1.000,-Kč do 5. 9. 2014, po termínu 1.500,-Kč.

Rozhodující je datum registrace účastníka.

Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování i ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. V případě neuhrazení poplatku za ubytování do 5. 9. 2014 nebude Vaše ubytování garantováno. V případě včasného neuhrazení poplatků bude Vaše registrace stornována.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace. Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do „ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE“ též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

U mezinárodních plateb musí být všechny bankovní poplatky v plné výši uhrazeny účastníkem. U slovenských účastníků bude akceptována i platba v hotovosti (v Kč) pouze po předchozí dohodě. Vaši žádost o tuto formu úhrady prosím zašlete na martin.horna@mhconsulting.cz

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 5. 9. 2014. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Akce je akreditována jak pro lékaře, tak sestry.